Szkoła Przedmiotów Ojczystych

im. Mikołaja Reja

Home Kalendarz Lektury Zapisy do Szkoły Opłaty Podręczniki Dyżury Legitymacje szkolne O Szkole Sprawy Organizacyjne Galeria Kontakt Street Party 2018

Nasi partnerzy:

Copyright ©2017 Polska Szkola Chiswick

Dyżury Prezesa i Dyrektora Szkoły

Pytania i uwagi dotyczące ogólnych zasad działania szkoły, jej statusu, spraw organizacyjnych prosimy zgłaszać do Zarządu szkoły drogą mailową na adres: sekretarz@polskaszkolachiswick.org lub w bezpośredniej rozmowie podczas dyżuru prowadzonego przez Prezesa Zarządu lub Dyrektora Szkoły.

Na dyżur zapraszamy w każdą drugą sobotę w jadalni przy wejściu od Burlington Lane w godz. 9.15-10.00. Gdyby druga sobota wypadała w terminie, w którym nie ma zajęć szkolnych, prosimy wtedy o zaplanowanie rozmowy w kolejnym miesiącu.

Wszelkie pytania czy uwagi dotyczące programu nauczania, postępów w nauce Państwa dziecka, podręczników, zadań domowych, pozostawionych w klasie rzeczy, ale również imprez organizowanych przez szkołę prosimy zgłaszać w bezpośredniej rozmowie z nauczycielem bądź też drogą mailową na adres udostępniony przez nauczyciela klasowego.


V Konkurs Młodych Talentów “Polonus” 2019

9 i 16 marca 2019


V Konkurs Młodych Talentów “Polonus” 2019’ odbędzie się w dniach 9 i 16 marca 2019 roku.

Prezentacje odbędą się w kilku kategoriach ( w zależności od rodzaju zgłoszeń).

Przewidywane np.: gra na instrumencie, popisy wokalne, taneczne, recytacja, monodramy, mini spektakle teatralne, talenty literackie (własne utwory) itd.

Prosimy o podanie wymaganego sprzętu podczas prezentacji, podkładu muzycznego itd.

Zgłoszenia (pisemne) prosimy dostarczyć do p. Marioli Dobrenko najpóźniej do dnia 09 lutego 2019. W zgłoszeniu należy wpisać imiona i nazwiska , klasę, nazwisko wychowawcy. Formy zgłoszeniowe można odebrać od nauczycieli lub w pokoju nauczycielskim.

- Czas występu nie może przekroczyć trzech minut.

- Wykonawcy mogą prezentować własne prace lub utwory (autorskie)

- Instrumentaliści mogą wykonywać dowolne utwory międzynarodowe

- Recytatorzy oraz wokaliści muszą zaprezentować się w języku polskim, bez ograniczeń pochodzenia otworów ( można przetłumaczyć teksty z obcych języków) .

- Tancerze, gimnastycy i sportowcy będą oceniani za ogólny wyraz oraz skale umiejętności.

- Prace plastyczne będą oceniane za ogólny wyraz i technikę .

Należy dostarczyć jedną pracę do wglądu Jurorów oraz wykonać jedną pracę na miejscu.

Kryteria oceny :

- Konkurs ocenia 4 osobowe JURY.

- Skala oceny przez każdego Jurora to 0-10

- Najwyższa liczba punktów dla jednego wykonawcy (pozycji*) łącznie 40 pkt

- W przypadkach spornych Przewodniczący JURY ma zawsze do dyspozycji dodatkowe punkty (0-10)

Gromada Skrzatów

„Górskie Ludki”

na Chiswick, w LondynieCzy to bajka, czy nie bajka,

Mówcie sobie – co tam chcecie,

A ja wszystkim Wam powiadam –

Krasnoludki są na świecie...

Maria Konopnicka


Co to są skrzaty?


Gdzie i kiedy są Zbiorki?

     13.00 - jemy obiadek który Skrzaty przyniosły

     15.15 - koniec zbiórki


KontaktZmiana osobowości prawnej szkoły

Z dniem 24.01.2019 nasz szkoła funkcjonuje jako organizacja charytatywna. Zmiana ta jest wynikiem długotrwałego i momentami żmudnego procesu, dlatego tym bardziej cieszymy się z osiągnięcia zamierzonego celu.

Niniejszym zapraszamy poniżej na krótki wywiad z p. Kingą Kosterską, Prezes Zarządu szkoły dwóch poprzednich kadencji, która przewodniczyła procesowi przekształcania szkoły w organizację charytatywną


Dlaczego szkoła zmieniła swój statut na organizację charytatywną?

Kinga Kosterska: Zmiana ta wynikała przede wszystkim z potrzeby nadania szkole osobowości prawnej, tak aby uregulować zasady odpowiedzialności. Do tej pory każdy Rodzic czy Opiekun ucznia znajdującego się na liście szkoły w pewnym sensie mógł być pociągnięty do odpowiedzialności a teraz jest to ograniczone do organizacji szkolnej reprezentowanej łącznie przez Powierników. Alternatywą było jedynie założenie firmy, z tym że misją szkoły jest szerzenie polskiej kultury i języka a nie działalność nastawiona na zysk, dlatego też nadanie organizacji szkolnej statutu organizacji charytatywnej jest optymalnym rozwiązaniem.  


Czy z tej zmiany płyną też jakieś korzyści dla Szkoły?

Kinga Kosterska: Tak, jak najbardziej. Oprócz uściślenia odpowiedzialności prawnej, szkoła może liczyć też na lepsze warunki finansowe przy pozyskiwaniu sponsorów, zyskuje prawo do zniżek przy zakupie pewnych grup produktów, chociażby takich jak software, czy też może teraz wprowadzić Gift Aid.


Czy coś się zmieni w działaniu szkoły?

Kinga Kosterska: Tak, zmieni się Statut szkoły; jego nowa wersja, obowiązująca po przekszałceniu szkoły w organizację charytatywną jest dostępna na naszej szkolnej stronie:

http://www.polskaszkolachiswick.org/statut_szkoly.html

Główna zmiana w Statucie dotycząca działania szkoły to wyodrębnienie dwóch ciał zarządczych, czyli Rady Powierniczej oraz Zarządu Komitetu Rodzicielskiego. W najbliższym czasie zostaną dopracowane szczegóły w jaki sposób te dwa ciała będą współpracowały ze sobą i jaki zakres praw i obowiązków będzie do nich przynależał.


Co pozostanie bez zmian?

Kinga Kosterska: Nie zmienia się bieżąca działalność szkoły, czyli sposób nauczania, wynagradzania nauczycieli, wysokość opłat i sposób ich pobierania, jak również obowiązek ich uiszczania.


To przekształcenie wymagało dużego wysiłku i ogromu pracy a mimo to nie zawahałaś się doprowadzić go do końca. Skąd taka motywacja?

Kinga Kosterska: Jestem dzieckiem uchodźców II Wojny Światowej, urodzonym w Wielkiej Brytanii; sama kończyłam podobną szkołę - jest to szkoła im. Marii Konopnickiej na Willesden - i było to dla mnie jako dziecka bardzo cenne, że w ten sposób mogłam uczyć się języka moich Rodziców. To doświadczenie z lat dziecięcych motywowało i motywuje mnie jako czynnego członka Zarządu do pracy, aby taką samą możliwość miały inne dzieci z polskich rodzin.


Serdecznie dziękujemy pani Kindze Kosterskiej oraz innym osobom, które wytrwale pracowały na rzecz przekształcenia naszej szkoły w organizację charytatywną.


Z poważaniem

Grono Pedagogiczne i Zarząd

Szkoły Przedmiotów Ojczystych

im. Mikołaja Reja


Science Day

 Mamy przyjemność serdecznie zaprosić Państwa, zwłaszcza dzieci i młodzież, na wydarzenie Science Day 2019 - Polish Contribution, które odbędzie się w niedzielę 10 marca 2019 w POSKu.

Więcej informacji o formach realizacji tego spotkania, które jest swoistym festiwalem nauki, oraz o sposobie rejestracje na warsztaty można znaleźć na stronie internetowej: www.welcome2science.pl.


W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z Panem Andrzejem Formaniakiem: andrzej_formaniak@hotmail.com .


 

   Uprzejmie informujemy, że nasza szkoła otrzymała w 2018 roku dotację od Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” ze środkow Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą z przeznaczeniem na prowadzenie działalności naszej placówki.


Za dotację serdecznie dziękujemy Drodzy Rodzice i Opiekunowie


Chcielibyśmy Was powiadomić, że w naszej szkole miała miejsce inspekcja przeprowadzona przez School Plus pod względem bezpieczeństwa uczniów. Z przyjemnością możemy potwierdzić, że nasze standardy i procesy zapewniające bezpieczeństwo uczniom zostały ocenione pozytywnie.

Ogłaszamy nabór uczniów do klas przygotowujących do egzaminów

GCSE i A Levels (AS i A2).

Posiadamy długoletnie doświadczenie w przygotowaniu uczniów do egzaminów.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych i wyszkolonych nauczycieli w oparciu o najnowsze podręczniki

i materiały, które mają pomóc w jak najlepszym opanowaniu wiedzy potrzebnej do zdania egzaminów.

Wyniki naszych uczniów: 95%- A*- B, 5%- C

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na naszej stronie (Pobierz formularz rejestracyjny ucznia) i dostarczenie go osobiście do szkoły (w soboty godz. 9-13) lub przesłanie mailem na adres: prezes@polskaszkolachiswick.orgPolska Macierz Szkolna

Informujemy, że nasza szkoła od wielu lat jest pełnoprawnym  i czynnym członkiem Polskiej Macierzy Szkolnej z siedzibą w Londynie. Jest to organizacja, która zrzesza polskie szkoły, koordynuje współpracę z ministerstwem edukacji w Polsce, organizuje szkolenia i konferencje dla nauczycieli. Dzięki temu członkowsku  nasi uczniowie biorą odział w konkursach, akademiach i występach reprezentując naszą szkołę. Jako członek PMS otrzymujemy również zniżki w opłatach za konferencje i szkolenia dla uczniów przygotowujących się do egzaminów A Level i nauczycieli na wszystkich szczeblach nauczania.